Marketingo strategijos kūrimas

#Konkurencinio pranašumo identifikavimas
#Tikslinės auditorijos identifikavimas, apibrėžimas
#Tikslinės auditorijos elgsenos tendencijos
#Pozicionavimo (prekės/paslaugos norimos pozicijos tikslinio vartotojo sąmonėje formavimas) strategija
#Detalus marketingo planas
<...>